October 3, 2010

My personal best

It happend! On a lazy Sunday afternoon I cought my biggest pike ever - 110cm!

No i stało się! W leniwe, niedzielne popołudnie złowiłem moją życiówkę - 110cm!